Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Girişimsel Tedavi


Girişimsel Tedavi

Son zamanlarda bazı doğuştan kalp hastalıklarının kesin tedavisinde, bazılarının palyatif tedavilerinde girişimsel tedavi yöntemleri ön plana çıkmıştır. Kalp kateterizasyonu / anjiyografi yöntemiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir.


İşlemler cerrahiye göre kısa sürmekte, daha az komlikasyon ve daha az hastane kalış süreleri olmaktadır. Kalp durdurulmamakta, çoğunlukla herhangi bir kan transfüzyon ihtiyacı gerektirmemektedir. Vücutta herhangi bir kesi veya skar (ameliyat izi) oluşmamaktadır. Yoğun bakım ihtiyacı çok az vakada  gerekmektedir. Kalpteki delikler, kapak yada damarlardaki darlıklar, suni kapak yerleştirmeleri dahil birçok işlem girişimsel tedavi yöntemiyle mükemmel bir şekilde uygulanabilmektedir. Birden fazla ve farklı patolojileri olan kalp hastalıklarında aynı seansta girişimsel tedavi uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

 

Girişimsel tedavi seçenekleri ve çeşitliliği giderek artmakta doğuştan kalp hastalıklarının %80’ine uygulanabilmektedir.