Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Atriyal Septal Defekt

Atriyal Septal Defekt

Atriyal Septal Defekt (ASD), iki atriyum (kulakçık) arasındaki defekt (delik) olarak tanımlanır. Atriyal septal defekt  tüm doğuştan kalp hastalıklarının % 10-12’inde  görülür. Kızlarda erkeklere oranla iki kat daha sık görülür. ASD’si olan süt çocukları ve daha büyük çocuklar genellikle bulgu vermezler. Hastalar genellikle başka nedenlerle doktora gittiklerinde üfürüm duyulması nedeni ile şüphelenilirler. Morarma yapmayan bir doğuştan kalp hastalğııdır. Fizik incelemede doktorlar dinlemekle ikinci kalp sesini geniş ve sabit çift duyarlar. Ayrıca 2-3/6 derecelerde sistolik ejeksiyon üfürümü eşlik eder. Dikkat edilmezse kolaylıkla atlanabilir.

 

ASD’de esas tanı ekokardiyografi ile konulur. İki boyutlu ekokardiyografik inceleme ile defektin tipi, boyutu değerlendirilebilir. Sağ ventrikül ve sağ atriyumda genişleme, pulmoner arterde dilatasyon belirgin sol sağ şantın bulgusu olarak ekokardiyografide saptanabilir. Renkli Doppler eko ile ASD'den sol sağ şant izlenir.

 

ASD’li çoğu çocuk aktif ve şikayeti olmayan çocuklardır. Süt çocukluğu döneminde nadiren konjestif kalp yetersizliği gelişir. Küçük sekundum ASD’lerde takiple kendiliğinden kapanma olduğu saptanmıştır. Ancak geniş defektler tedavi edilmezlerse, 20-30’lu yaşlarda konjestif kalp yetersizliği ve pulmoner hipertansiyon geliştirebilirler. Hastalarda erişkin dönemde atriyal aritmiler görülebilir.

 

ASD’ler uygun hastalarda artık cerrahi olmayan kapatma yöntemi ile (transkateter kapatma) kapatılmaktadır. Bu yöntem sayesinde kardiyopulmoner bypass’dan ve getirdiği risklerden hasta korunmuş olmaktadır. Yine ağrı ve torakotomi skarının olmaması, bir günden daha az hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme bu tekniğin yararlarındandır. Ancak trankateter ASD kapatma, doktor tarafından transtorasik ve hatta transözefagial ekokardiyografi ile değerlendirilip, bazı özel kriterlere uyan hastalar için deneyimli ellerde yapılmalıdır. Transkateter kapatmaya uygun olmayan hastalarda ASD’ler cerrahi olarak kapatılır.