Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Fallot Tetralojisi

Fallot Tetralojisi

En sık görülen siyanotik (morarmayla seyreden) doğuştan kalp hastalığı Fallot Tetralojisidir. Bütün doğuştan kalp hastalıklarının %8-10’nu oluşturmaktadır. Genellikle morarması hafif seyreder ve 6 ay civarında belirgin hale gelerek anne tarafından farkedilebilir. Bazı ağır formlarında pumoner darlığın şiddetli olduğu durumlarda yenidoğan döneminde dahi klinik bulgular ve özellikle siyanoz ortaya çıkabilir.

 

Siyanotik doğuştan kalp hastalıklarının içerisinde en çok bilinen kalp hastalığıdır. Dört ana unsurdan oluşmaktadır.
1- Pulmoner darlık
2- Ventriküler septal defekt
3- Sağ ventrikül hipertrofisi
4- Aortanın dekstra pozisyonu (ata binen aorta)

 

Klinik bulgu ve siyanoz pulmoner darlığın derecesiyle orantılıdır. Hafif olabileceği gibi, siyanotik ataklar şeklinde havale ve  ölüme kadar götürebilen çok ağır klinik bulguları olabilir.