Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Kawasaki Hastalığı

Kawasaki Hastalığı

Kawasaki Hastalığı

En az 5 gün yüksek ateş, Deri döküntüleri,konjunktivit (gözlerde kanlanma), enantem (boğaz ve ağız mukozasındakızarıklık), ellerde ve ayaklarda şişme ile boyundaki lenf düğümlerinde büyüme ile giden, çocuklarda en sık  koroner arterleri tutan bir vaskülit olarak tanımlanmıştır.

Kawasaki Hastalığı olan çocukların yaklaşık %85'i 5 yaşından küçük olup, en sık 18-24 aylık yaş döneminde görülür, yaşı 3 aydan küçük olanlar veya 5 yaş üzeri olan hastalar daha nadirdir, ancak koroner arter anevrizması riskleri artmıştır. Erkeklerde kızlara oranla daha yaygındır.

Her ne kadar Kawasaki hastalığının başlamasını tetikleyecek bir enfeksiyöz kökenden şüphelenilse de nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Belirli genetik yatkınlığı olan bireylerde aşırı duyarlılık ,kan damarlarının iltihaplanmasına ve hasarına yol açan bir süreci başlatabilir.

Kalp tutulumu uzun dönemde yol açtığı olası komplikasyonlar dolayısıyla, Kawasaki hastalığının ortaya çıkabileceği en ciddi haldir.Kalpte üfürümler, aritmiler ve ultrason anormallikleri saptanabilir. Kalbin bütün değişik katmanlarında, perikardit (kalbi saran kılıfın iltihabı),miyokardit (kalp kasının iltihabı) ve ayrıca kalp kapakların tutulumu olmak üzere, belli derecelerde iltihaplanma görülebilir. Ancak bu hastalığın başlıca özelliği, koroner arter anevrizmalarının gelişmesidir.

Kalp komplikasyonlarını azaltmak için tanı konulur konulmaz tedaviye başlanmalıdır.Tedavi, yüksek dozda intravenöz immünoglobülin (IVIG) ve aspirinden oluşur.IVIG etkin bir tedavi yöntemi olmasına rağmen yanıt vermeyen çocuklara başka alternatif tedaviler uygulanabilir.

Günümüzde geçerli mevcut tedavinin uygulanması ve akut dönemin sona ermesi ile hastalık iyice kontrol altına alındıktan sonra çocuğun sağlıklı akranlarının katıldığı faaliyetlerin tümüne katılmakta,spor yapmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.