Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Senkop - Bayılma

Senkop - Bayılma

Beyin kan akımının azalması sonucu geçici bilinç kaybı olarak tanımlanır. Aileyi en çok endişe ettiren semptomlardan biridir. Acile başvuran hastaların önemli bir kısmını oluşturur. Çocukların % 20’sinde, erişkinlerin % 50’sinde yaşamlarının herhangi bir döneminde senkop geçirme hikayeleri bulunmaktadır. 

 

Normal bir insanda ani ayağa kalkış sırasında venöz dönüş azalmasına bağlı olarak,alt ekstremitelerdekan birikir ve kalbe gelen kan miktarı azalır. Sempatik aktivasyon devreye girerek baş dönmesi ve bayılma (senkop) oluşmaz. Ancak bazı çocuklarda ani ayağa kalkma sırasında sempatik aktivasyon devreye giremeyip parasempatik aktivasyon devreye girerse,hipotansiyon ve bradikardi (düşük nabız) sayesinde baş dönmesi ve senkop gelişir.

 

Kalbe ait nedenler daha tehlikeli ve risk oranı daha yüksektir ancak daha seyrek görülür. Senkop ile gelen hastalarda kardiyak nedenler mutlaka ekarte edilmelidir. Ritim bozuklukları, yapısal anomaliler, çıkım yolu darlıklarının olmadığı gösterilmelidir. Tanı için iyi bir öykü, fizik muayeneden sonra EKG, EKO, ritim holter, efor, tilt-eğik masa testi gerekebilir. Tedavi değişkendir. Hastaya ve hastalığa göre farklılık gösterebilir.