Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Ritim Bozukluğu

Ritim Bozukluğu

Ritim Bozukluğu (Disritmi)

Normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki düzensizlik olarak tanımlanır.Uyarının iletiminde veya üretiminde bozulma şeklinde olmaktadır.Otomatisitede artış veya azalma,tetiklenmiş aktivite nedeniyle Erken vurular, kaçak vurular ,taşiaritmiler (hızlı vurular) veya bradiaritmiler(yavaş vurular)oluşabilir.

Bu uyarıların çıkış yerlerine göre farklı isimler almaktadır.Sinoatriyal düğümden(sağ atriyumun en üst noktası)çıkan uyarılar normal kabul edilmektedir. Ancak sağ sol atriyumlardan( kulakçıklar) ,atriyo ventriküler düğümden(atriyumların tabanı)ve sağ sol ventriküllerden (karıncıklar) çıkan yada çıkamayan  uyarılar disritmi yada aritmiye yol açabilir.

Tanı için EKG, ekokardiyografi ,ritim holter, ,efor,loop rekorder(trans telefonik veya modem aracılığıyla EKG gönderme) veya elektrofizyoloji gerekebilir.

Tedavide; ilaç tedavisi yanında,kardiyoversiyon (elektriksel şok) ve  son zamanlarda yaygın olarak kullanılan ablasyo (kalbin anormal ileti yollarının çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırılması) ile yeni bir çığır açılmış olduğu görülmektedir.