Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Aort Koarktasyonu

Aort Koarktasyonu

Aort koarktasyonu, arkus aortanın genellikle sol subklaviyan arter sonrasında dar (diskret membran) veya uzun segment halinde daralmasıdır. Doğuştan kalp hastalıklarının %8-10’nu oluşturur. Erkeklerde kızlara oranla iki kat daha sık görülür. Kolda güçlü nabız ve yüksek basınç, bacakta zayıf nabız ve düşük kan basıncı ile karakterizedir.

 

Klinik genelde asemptomatiktir. Bacakta nabız yoktur veya zayıftır. Kolda kan basıncı bacaktan yüksektir. Femoral arter nabızlarının alınmaması (kasıktaki nabız )tanı koydurur. Çok basit ve etkili olmasına rağmen muayenede gözden kaçmakta ve erişkin döneme kadar saptanamayabilmektedir.

 

Yenidoğan döneminde klinik bulguları ağırdır. Tedaviye dirençli dilate kardiyomyopati, ağır kalp yetersizliğine neden olabilr.

 

İki boyutlu ve renkli doppler ve doppler eko ile inen aortanın posterolateral kısmında membran şeklinde darlık gözlenir. Biküspit aort valvi görülür. Renkli doppler incelemede koarktasyon distalindeki türbülan akım izlenir ve basınç farkı saptanır. Biküspit aort valvi stenoza ve/veya kapak yetersizliğine yol açabilir. Akut böbrek ve karaciğer yetersizliği gelişebilir.

 

Olguların % 50-60’ı izole olabilir. En sık eşlik eden doğuştan kalp hastalığı biküspit aortik kapak, VSD, PDA ve kompleks kalp patolojilerinden büyük arter transpozisyonudur.

 

Tedavde balon anjiyoplasti veya cerrahi uc uca anastomoz uygulanmaktadır. Balon anjiyoplasti genellikle 3 aydan sonraki bebeklerde ve cerrahi sonrası tekrar daralan vakalarda uygulanmaktadır. İlave defekt varsa ve tubuler aort koarktasyonu varsa cerrahi tedavi tercih edilir.