Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Aort Darligi

Aort Darligi

Aort Darlığı(AD), tüm doğuştan kalp hastalıklarının %5’ini oluşturur. Erkek kadınlara göre 4 kat daha sık görülür.

 

Kapak darlığı genellikle biküspit (ikili) kapakla beraberdir. Supravalvüler (kapak üzerindeki) darlıklarda  genelde Williams sendromu ile beraberdir (zeka geriliği, karakteristik yüz görünümü-elfin face- ve pulmoner arter darlığı). Subvalvuler (kapak altı) darlıklarda basit membran veya sol ventrikül çıkışında uzun bir tünel şeklinde darlık olabilir.

 

Sol ventrikül hipertrofisi stenozun şiddetine göre ortaya çıkar. Valvuler aort stenozunda çıkan aortanın poststenotik dilatasyonu (darlık sonrası genişleme) görülür. Aort yetmezliği biküspit kapakta ve subaortik AD’da görülür.

 

Hafif ve orta AD asemptomatiktir klinik bulgu vermez. Egzersizle gelen göğüs ağrısı, senkop veya ani ölüm ağır AD’da ortaya çıkabilir. Kritik AD’si olan yenidoğanlarda  ağır seyreder hatta kalp yetersizliği olabilir, hatta şoka sokabilir.

 

Fizik muayenesinde göğsün sağ üst kısmında ve boyuna doğru yayılan  üfürüm ve thrill alınabilir. Ayrıca sistolik klik tanımlayıcıdır. Kritik AD’si olan yenidoğanlarda kalp yetesizliği olmasına rağmen üfürüm duyulmayabilir.

 

Kesin tanı eko ile konulur.Aort kapağın anatomisi, AD’nin tipi eko ile değerlendirilebilir (subvalvuler, valvüler, supravalvuler). Doppler basınç gradienti ile AD’nın derecesi belirlenebilir.

 

Ağır ve orta AD’da egzersiz kısıtlaması önerilmektedir. İyi ağız hijyeni ve infektif endokardit profilaxisi endikedir.

 

Hastalar AD’nin derecesine göre aralıklı ekokardiyografi ile izlenmelidir. Uygun hastalarda kalp kateterizasyonu ve anjiografi ile aort kapak balon valvuloplasti yapılabilir.

 

Balon valvüloplastinin başarısız olduğu veya balon valvüloplastiye uygun olmayan hastalarda cerrahi uygulanabilir.