Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus (PDA), aorta  ile sol pulmoner arter  arasında, hamilelik dönemde açık olması gereken yapının doğumdan sonra da açık kalması durumudur. Normalde doğumdan hemen sonra 15 saat içinde fonksiyonel, 15 gün içinde anatomik olarak kapanır. Kapanmaması halinde PDA’dan bahsedilir. Bu kapanma süreci giderek azalarak bir yaşına kadar devam eder. Prematürelerde daha sık olarak görülür. Tüm doğuştan kalp defektlerinin %8-10’unu oluşturur. Kızlarda daha sıktır. Duktus küçükse hastaların genelikle şikayeti olmayabilir. Ancak duktus büyükse hastalarda alt solunum yolu hastalığı, atelektazi ve kalp yetersizliği bulguları görülebilir. Duktusun büyüklüğü, şantın miktarı, kalp boşlukları üzerindeki etkileri ekokardiyografi ile değerlendirilebilir ve hastalığın kesin tanısı konulabilir.

 

PDA prematüre bebkler için çok önemli bir problemdir. Özellikle 34 hafta ve 1000 gr altında doğan prematür veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PDA oranı oldukça yüksektir. Son zamanlarda tıbbi  tedavilerle çok önemli başarılar elde edilmiştir. Prematüre bebeklerde PDA’nın kendiliğinden kapanma şansı zamanında doğan bebeklere göre daha yüksektir. Hastalarda duktusun büyüklüğüne bağlı olarak sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve kalp yetersizliği görülebilir. Takipte infektif endokardit profilaksisi önemlidir.

 

Yenidoğan bebekleri dahil eskiden tedavi yöntemi cerrahi iken, son zamanlarda pramatüre bebeklere dahil olmak üzere ilaçla kapanmayan PDA'lı olgular, kalp katatarizasyonu yöntemiyle ameliyatsız tedavi edilebilmektedir.