Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Üfürüm

Üfürüm

Kalpte ve damarlarda kandaki volümün veya viskositesinin artmasına bağlı oluşan turbülanın oluşturduğu ses olarak tanımlanır.

Üfürümler masum,fonksiyonel ve patolojik olmak üzere  üç kategoride incelenir.

Masum üfürümler: . Kalpte hiçbir patoloji olmadan duyulan üfürümlerdir.Çocukların %50-60’ında duyulabilmektedir. Masum üfürümler sıklıkla  yenidoğan, okul ve adölesan dönemi çocuklarda görülmektedir. Masum üfürümler daima sistolik olup müzikal vasıflıdır. Üçüncü dereceyi  geçmeyen, thrill alınmayan ve oturarak azalan üfürümlerdir.

Fonksiyonel üfürümler: . Ateş, kansızlık, egzersiz ve anksiyete ile artan kalp hızı patolojik olmayan üfürüme yol açabilir.Bu nedenlerin kaybolmasıyla bu üfürümler kaybolur. Kalpte hiçbir patoloji bulunmamaktadır. Herhangi bir tetkik,tedavi gerekmez.

Patolojik üfürümler:Kalp ve damarlardaki herhangi bir patolojiye bağlı kanın oluşturduğu türbülans sonucu duyulan üfürümlerdir. Kalp ve damarlardaki delik,darlık veya yetersizliğe bağlı oluşabilir.Bu üfürümlerin nedenleri  araştırılmalı gerekli ve uygun tedavi seçenekleri  belirlenmelidir.Hiç bir klinik bulgu olmadan rutin muayenelerde ve okul taramalarında saptanabilir.Yada ağır klinik bulgular eşlik edebilir. Bazı kalp patolojilerindeki üfürümler masum üfürümlerden ayırt edilemeyebilir.O takdirde ekokardiyografi ile kesin tanı konulabilir.Hatta bazı  kalp hastalıkları çocukluk yaş grubunda saptanamayıp  erişkin dönemde tanımlanabilir.Bazı kalp patolojilerinde üfürümler hafif  olup masum üfürümlerle karışabilir.Yada masum üfürüm düşünülen hastaların bir kısmında kalp hastalığı olabilir.

Hafif damar darlıkları,minimal kapak darlık ve yetmezlikleri,bazı kalp delikleri ve kalp romatizmasına bağlı üfürümler hafif seyrederek  gözden kaçabilir veya muayenelerde atlanarak erişkin döneme kadar farkedilemeyebilir.