Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Hipertansiyon(Yüksek Kan Basıncı)

Hipertansiyon(Yüksek Kan Basıncı)

Çocukluk çağında hipertansiyon, etiyolojisi ve tedavisi erişkinlerdenfarklı olan,sıklıkla herhangi bir yakınma ve bulguya neden olmayan önemli bir klinik sorundur. Günümüzde çocuk ve adolesanlardada esansiyel hipertansiyon sıklığı giderek artmaktadır.

 Esansiyel hipertansiyonu olan çocuk ve adolesanlar genellikle fazla kiloludur. Etiyolojisi yaşla de¤işmekle birlikte, ergenler ve genç erişkinlerde en sık nedeni esansiyel hipertansiyondur.Özellikle vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek ve insülin direnci olan çocuklarda ,esansiyel hipertansiyon metabolik sendromun bileşkeni olarak görülebilmektedir.

Normal :   sistolik  <120 mmHg diyastolik<80 mmHg <90 persentil,Prehipertansiyon : sistolik 120-139 mmHg diyastolik 80-89 mmHg 90-95 persentil,Evre 1 hipertansiyon:sistolik 140-159 mmHg  diyastolik 90-99 mmHg 95-99 persentil,Evre 2 hipertansiyon : sistolik  >160 mmHg diyastolik > 100 mmHg 99 persemtil+5 mmHg

Alesinde esansiyel hipertansiyon olan çocuklarda hipertansiyon eğilimi yüksektir.Aile fertlerinde birden fazla  hipertansiyonu olan çocuklarda yatkınlık daha fazladır.Ayrıca hipertansif ebeveynlerin çocuklarında klinik bulgu oluşmadan kalpte değişiklikler saptanabilir.Ventrikül kitlesindeki artışlar daha belirgin olmak üzere,kalpte bazı fonksiyon bozuklukları olabilir.

Ailesinde hipertansiyon öyküsü olan çocukların, daha erken dönemde klinik ortaya çıkmadan araştırılmaları ve gerekli tedbirlerin alınması gerekebilir.