Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Kalp Kası Hastalıkları

Kalp Kası Hastalıkları

Kardiyomyopati(Kalp Kası  Hastalıkları)

Kalp kasının herhangi bir nedenle etkilenmesi sonucu oluşan patolojilerdir.Sistemik hastalıkların bir çoğunda kalp tutulumu olabilir,bunlara sekonder kardiyomyopati denir.Herhangi bir nedeni olmayanlara da primer kardiyomyopati denmektedir.

İster primer  ister sekonder olsun  kardiyomopatiler genellikle üç kısımda incelenir.

  1. Hipertrofik kardiyomyopati:Özellikle sol ventrikül olaya iştirak eder.Kalp kası kalınlaşmıştır.Bu kalınlaşma ya kansentrik(Bütün duvarları  kalınlşmıştır),yada lokalize ve genellikle sol ventrikül çıkış yolunun daralmasına yol açacak kadar kalınlaşma olabilir.Metabolik hastalıklar ve genetik önemli bir yer işgal etmektedir.Kalbin sistolik fonksiyonları normal diyastolik fonksiyonları bozulmuştur.Bu hastalıkta  klinik bulgular daha geç ortaya çıkar,çoğunlukla asemptomatiktir.Kalbin kasılması normal kalp yetersizliği hastalığın ileri dönemlerinde ortaya çıkar.Çabuk yorulma,göğüs ağrısı ve senkop (Bayılma) bulguları görülebilir.Ekokardiyografi en önemli tanı yöntemidir.İlaç tedavisi yanında cerrahi tedavi gerekebilir.
  2. Dilate kardiyomyopati:Ventriküllerin genişlemesi ve kalp duvarlarının incelmesi ile karakterize bir durumdur.Öncelikle Kalbin kasılma yeteneği ve  sistolik fonksiyonları bozulmuştur.Diyastolik fonksiyonlar daha geç bozulmaktadır.Kalp yetersizliği bulguları ön plandadır.İnfant(Bebeklik ) döneminden itibaren görülebilir.Herhangi bir neden saptanamadığı gibi,enfeksiyonlar , metabolik ve diğer sistemik hastalıklara bağlı olarak çok geniş bir yelpazede nedenler seyredebilir.Anti konjestif tedavi  yanında gerekirse kalp nakline kadar sürebilen tedavi yöntemleri uygulanabilir.
  3. Restriktif Kardiyomyopati:Özellikle kalbin diyastolik fonksiyonlarının ve beraberinde sistolik fonksiyonların bozulduğu ağır seyreden nadir bir kalp kası hastalığıdır,İnfiltratif nedenler(Amiloidoz,Sarkoidoz,Hemokromatozis gibi) en önemli kısmı oluşturur.Ağır ve genellikle fatal(Ölümcül)  seyreder.Anti konjestif tedavi  yanında, nihayet kalp transplantasyonu  düşünülebilen yöntemler arasında kabul edilebilir.