Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Pulmoner Darlık

Pulmoner Darlık

Tüm doğumsal kalp hastalıklarının %8-12'sini izole pulmoner darlık (PD) oluşturur.

 

Pulmoner darlık valvüler (kapak düzeyinde), supra valvüler (kapak üzerinde) veya sub valvüler (kapağın altında) şeklinde sınıflandırılabilir. Ensık görülen tipi valvülerdir.

 

Hafif PD hiçbir klinik bulgu vermez. Orta derecede ve ağır  PD’de dispne ve çabuk yorulma görülebilir. Ayrıca darlığın derecesine göre göğüs ağrısı ve senkop (bayılma) görülebilir.

 

Yenidoğan döneminde kritik pulmoner stenoz ağır seyretmekte, erken müdahale edilmemesi halinde ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Kalp yetersizliği, hatta şoka sokabilmektedir. Ekokardiyografi ile kesin tanı konulabilir. Pulmoner kapaklarda kalınlaşma, hareket kısıtlılığı ve ana pulmoner arterde poststenotik dilatasyon (darlı sonrası genişleme) görülür. Renkli doppler ile pulmoner arter ve dalları içerisinde türbülan akım, doppler çalışması ile pulmoner kapak düzeyinde pulmoner arter ve sağ ventrikül (karıncık) arasında basınç gradienti hesaplanabilir. Basınç gradientine göre PD derecelendirmesi yapılabilir.

 

Pulmoner kapak darlığının tedavisinde yıılardan beri ilk seçenek olarak balon valvüloplasti kullanılmakta ve çok başarılı sonuçlar elde edimektedir. Diğer tiplerinde balonla aynı  aynı oranda başarı elde edilememektedir.

 

Kritik pulmoner darlıktada balon valvüloplasti ilk seçenek olup çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Pulmoner darlığın tedavisinde cerrahi seçenek ancak bazı nadir durumlarda düşünülebilir.