Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Loop Rekorder


Loop Rekorder

LOOP REKORDER(TRANS TELEFONİK EKG)

Noninvaziv tanı yöntemleriyle yakalanamayacak kadar nadir sıklıkta tekrarlayan, başladığında bir sağlık merkezine başvurup tanı koydurucu yöntemlerle doğrulanmasına fırsat bırakmayacak kadar kısa süreli olan ve birçok kez hastaneye başvurmayı gerektirecek kadar hastayı rahatsız eden ve zaman zaman semptomatik kılan çarpıntı yakınmasının bulunduğu olguların değerlendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılır. EKG kayıtlarının modem veya telefon aracılığıyla merkezdeki bilgisayara iltilmesi halinde aritmiyi yakalamak mümkün olabilir.


 Ayaktan 24-48 saatlik monitörizasyon, çarpıntının değerlendirilmesinde tanısal bilgiler sağlamakla birlikte, nadiren tekrarlayan çarpıntılarda altta yatan aritmiyi ortaya koyma açısından yetersiz kalır  Çarpıntının kısa süreli (15-30 saniye) olması, transtelefonik kayıt sistemleri ile yakalanmasında da güçlükler çıkaran durumlarda ve recurrent senkop atakları olan hastalarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan implante edilebilir"loop recorder"larının (ILR), cilt altına yerleştirilerek 18 aya kadar monitörizasyona imkan veren, altta aritmilerin yatan ortaya konması ve değerlendirilmesinde değerli tanısal bilgiler sağlayan bir yöntemdir.

Çarpıntı yakınması olan olgularda ILR uygulanmasının, 48 saatlik holter monitörizasyon ile karşılaştırıldığında, tanısal etkinlik ve maliyet açısından daha avantajlı olduğu rapor edilmektedir