Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Kalp Kateteri - Anjiyografi


Kalp Kateteri - Anjiyografi

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi

Çocuk kalp hastalıklarının tanısında kullanılabildiği gibi (tanısal kalp kateterizasyonu);  bir çok doğuştan kalp hastalıklarının  tedavisinde de(girişimsel tedavi edici kalp kateterizasyonu) kullanılabilir. İşlem hastanın kooperasyonuna bağlı olarak lokal anestezi , sedasyon veya  genel anestezi altında yapılabilir.

İşlem 12 saat açlığı takiben kateterizasyon laboratuarında ve steril ortamda uygulanır. Genellikle kasıktaki femoral arter veya ven kullanılır Özel iğne ve kateterler kullanılarak kalbe ulaştıktan sonra,basınç ve O2 saturasyonları  ölçülürek sistemik ve pulmoner kan volümleri hesaplanır.Kalbin anatomi ve ve fonksiyonlarını değerlendirmek için radyo opak madde verilerek anjiyografi çekilebilir.


Risk hastanın yaşına, hastalığına, lezyonun tipine ve işlemi yapan hekimin deneyimine göre değişkenlik gösterir. Kateterin yerleştirilmesi ve manuplasyonu sırasında ritim bozuklukları,kanamalar,lokal veya sistemik(Beyin ve Akciğer) trombüs olabileceği  ancak bunların seyrek olduğu vurgulanmalıdır.

Radyasyon, ve kontrast maddelerin de komplikasyonlarının olması nedeniyle, dikkatli ve bilinçli davranılmalıdır.

Her işlemin,her tetkikin ,her ilacın komplikasyonu olabileceği unutulmamalıdır.Burda önemli olan ehil olmak,titiz ve dikkatli davranarak , komplikasyonları minimize etmek .