Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir

Elektrokardiyografi


Elektrokardiyografi

Kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir tanı yöntemidir.


EKG aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • Kalbin ritim ve iletim bozuklukları 
  • Kalp damar hastalığının tanısında; Yeni kalp krizinin  veya daha önceden kalp krizi geçirip geçirmediğinin araştırılmasında
  • Kalp duvarlarındaki kalınlaşma ve kalp boşluklarındaki genişlemesinde
  • Kardiyomiyopatiler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı hastalıkları)
  • Perikarditler (kalp zarının iltihapları)
  • Miyokarditler (kalp kasının iltihapları)
  • Bazı doğumsal kalp hastalıklarında
  • Kalp pilinin takibinde
  • Bazı kalp ilaçlarının etkilerinin izlenmesi (Digoksin, aritmi ilaçları)
  • Elektrolit dengesinin bozuklukları

 

EKG nin yukarıda sayılan hastalıkların saptanmasında duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek değildir. Yani her patolojiyi belirlemede etkin ve tek başına güvenilir bir yöntem olmayıp, tanı için başka tetkiklere ihtiyaç duyulmaktadır. EKG çekimi ile herhangi bir risk bulunmamaktadır. Bu test tamamen güvenli bir testtir. Cihaz kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektedir. Cihazdan hastaya herhangi bir elektriksel uyarı gitmemektedir.