Yükleniyor...

Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı Selinsu Apt. No:255/3 Eskişehir
 • Erken Tanı

  Gebelik sırasında yapılan
  Fetal Ekokardiyografi ile
  yaşamı tehdit eden doğuştan
  kalp hastalıkarının tanısı
  konulabilir.

 • Erişkin Dönem

  Çocukluk yaş grubunda gözden
  kaçan doğuştan kalp hastalıklarının
  bir kısmı ancak erişkin dönemde
  saptanabilir.

 • Klinik Bulgular

  Hiçbir klinik belirti olmadan
  doğuştan kalp hastalıklarının
  olabiliceği unutulmamalıdır.

 • Ameliyatsız Tedavi

  Kalp kateterizasyonu ile
  cerrahi müdahele gerekmeden
  bir çok kalp hastalığı tedavi edilebilmektedir.

Prof. Dr. Zübeyir Kılıç

41 yıllık hekimliğimi, hocalığımı, deneyim ve birikimlerimi yeni kurduğum "Çocuk Kalp Merkezi'nde" çocuklara yardımcı olmak için devam ettireceğim. Bütün akademik hayatım Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçti. Tıp Fakültesi'ndeki başhekimlik ve dekanlığım süresince eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde özellikle kalite ve akreditasyon çalışmalarında çok önemli katkılarım oldu. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı'nı 1993'te kurdum ve Türkiye'nin en önemli merkezleri arasında olması için çok önemli gayretlerim oldu. Bu süre zarfında 8000'e yakın hekim, 300'e yakın çocuk sağlığı uzmanı ve çocuk kalp hastalıkları uzmanı yetiştirdim. Türkiye'de ve dünyada yapılabilen tedavilerin ve girişimlerin bu merkezde yapılabilmesi için çok önemli katkılarım oldu. Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Bilecik illerindeki çocukların yanısıra tüm çocukların kalp sağlığına katkı sağlamak ve özellikle koruyucu kalp sağlığı hizmetini ön plana çıkarmak istiyorum.

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARI

Çocuklardaki kalp hastalıklarının tümü doğuştan değildir.Önemli bir kısmı çocuğun yaşamını tehdit edebilen, sonradan kazanılmış kalp hastalıkları da olabileceği unutulmamalıdır

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI

Doğuştan kalp hastalıkları her zaman doğumdan hemen sonra farkedilemeyebilir.Bir kısmı ancak çocukluk yaş grubunda rutin yapılan muayenelerden sonra tesadüfen saptanır.

KLİNİK BULGULAR

Üfürüm ,Nefes darlığı, sık soluma,emerken çabuk yorulma,ağlarken morarma,kilo alamama,sık akciğer enfeksiyonu ve efor kısıtlılığı kalp hastalığını düşündürmelidir.

EKO PROBLARI

Eko cihazımızda 3 adet prob bulunmakatadır.6 S probu yenidğan,süt çocuğu ve çocuklar için,3 S probu adolesan ve erişkin için 1.6 S Konveks probu hamileler için kullanılmaktadır.

"HALK İÇİNDE MUTEBER BİR NESNE YOK DEVLET GİBİ , OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ..." - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kalp Hastalıkları Tedavilerimiz

Medikal tedavi

Çocuklardaki kalp hastalıklarının medikal (tıbbi) tedavileri hastalığa göre değişiklik göstermektedir. Ancak burda her hastalığa göre değil kabaca uygulanan yöntemlerden bahsedilecektir. Çocuklarda neden ne olursa olsun konjestif kalp yetersizliğinin tedavisi benzerdir. Üçlü ilaç tedavisi (dijital, ACE inhibitörü ve diüretik) en çok kullanılan ilaçları oluşturmaktadır. Bazı özel nedenlere bağlı olarak, gelişen kalp yetersizliğinde farklı ilaçlar kullanılabilir.

Devamı
Girişimsel Tedavi

Son zamanlarda bazı doğuştan kalp hastalıklarının kesin tedavisinde, bazılarının palyatif tedavilerinde girişimsel tedavi yöntemleri ön plana çıkmıştır. Kalp kateterizasyonu / anjiyografi yöntemiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Devamı
Cerrahi Tedavi

Çocuklarda kalp ameliyatları hem çok zor, hemde her merkezde uygulanamamaktadır. Özellikle kompleks kalp patolojilerinin amaliyatları daha da önem arzetmektedir. Özellikle cerrahi sonrası bakım ve komplikasyonların yönetimi çok daha zor ve önemlidir. Meşguliyeti çok getirisi az olan ameliyat türüdür.

Devamı